Vårmöteshandlingar

07.04.2020 kl. 10:54
SÖU:s styrelse har behandlat årsberättelse samt bokslut för 2019.

SÖU:s vårmöte var planerat att hållas i Sundom Uf den 23.4. Mötet flyttas dock fram på obestämd tid på grund av Covid-19.

När situationen förändras görs kallelse till mötet via våra kanaler på nätet samt genom cirkulär till föreningarna.

Den som är intresserad att bekanta sig med handlingarna redan nu hittar materialet HÄR.

Josip

Skrivtävling för unga

SÖU är en av medarrangörerna till sommarens skrivtävling ”Text”. Skrivtävlingen riktar sig till unga i Österbotten på andra stadiet och tema för texterna är prestationskrav.

Aktuella bidrag

Nu när all föreningsverksamhet ligger nere finns det kanske tid för att planera framtiden. Flera finansiärer har fortlöpande ansökningstid för bidrag och det är aldrig för tidigt att börja på en ansökan för ett projekt.

Konsekvenser av covid-19

SÖU försöker kartlägga hur föreningarna påverkas av den pågående pandemin, och vilka de ekonomiska och sociala konsekvenserna blir på grund av restriktionerna. Svara på vår korta enkät och hjälp oss att hjälpa.

Repetitionskurs för ordningsvakter

Nu har vi fått tillåtelse att hålla en repetitionskurs för ordningsvakter på distans. Teoridelen hålls online söndagen den 3.5 kl. 10-15. De praktiska övningarna hålls vid senare tillfälle i små grupper utomhus både i norra och södra Österbotten.

Föreningspost 20.4.2020

Läs senaste föreningsposten här!