Vårmöteshandlingar

07.04.2020 kl. 10:54
SÖU:s styrelse har behandlat årsberättelse samt bokslut för 2019.

SÖU:s vårmöte var planerat att hållas i Sundom Uf den 23.4. Mötet flyttas dock fram på obestämd tid på grund av Covid-19.

När situationen förändras görs kallelse till mötet via våra kanaler på nätet samt genom cirkulär till föreningarna.

Den som är intresserad att bekanta sig med handlingarna redan nu hittar materialet HÄR.

Josip

FSU lanserar krisstöd för teaterföreningarna

FSU har valt att under rådande omständigheter lediganslå ett krisstöd att sökas för de amatörteatrar som hade planerat att förevisa pjäser under våren och sommaren 2020, men som p.g.a. Covid 19 pandemin är tvungna att inhibera eller flytta framöver sina planer.

Föreningspost 19.5.2020

Läs senaste föreningsposten här!

Utvecklingsbidrag för huset mitt i byn

Svenska kulturfonden har öppnat upp en tillfällig bidragsform för svenskspråkiga ungdoms- och kulturföreningar med eget föreningshus som påverkas av Coronakrisen.

Digital nätverksträff för evenemangsarrangörer

Måndagen den 18 maj klockan 20 håller SÖU en digital nätverksträff för evenemangsarrangörer. 

SÖU:s Vårmöte

SÖU:s vårmöte hålls på grund av omständigheterna elektroniskt 10.6.2020