Jämlikhets- och miljöpolicy

13.01.2020 kl. 10:51
Under senaste styrelsemöte godkändes en jämlikhets- och miljöpolicy för SÖU. Läs mer om dem här.

SÖU:s jämlikhets- och miljöpolicy består av en rad riskområden som bör beaktas och åtgärder som bör utföras för att nå målet om jämlikhet samt minska förbundets påverkan på miljön.

Läs jämlikhetsplanen HÄR.

Läs miljöpolicyn HÄR.

SÖU

Renoveringsbidrag för föreningshus under undantagstiden

Coronavirusepidemin påverkar också utbetalningen av renoveringsbidrag för föreningshus. Hembygdsförbundet uppmanar understödsmottagarna att skicka in redovisningarna elektroniskt. 2020 års beslut om beviljande offentliggörs och skickas till sökandena i början av april.

Föreningsverksamhet och corona

Här samlar vi all vikitig information om hur coronaviruset påverkar föreningsverksamheten.

SÖU:s personal arbetar på distans

På grund av risken för spridning av coronavirus håller SÖU:s kansli stängt och personalen arbetar på distans. Ni når oss via telefon och mejl.

FSU rekommenderar uppehåll i all UF-verksamhet

FSU rekommenderar att alla organisationer inom UF-rörelsen under tiden fram till 31.5.2020 begränsar sin verksamhet eller avhåller sig från att ordna evenemang för att så långt som möjligt minska risken för smittspridning. Föreningar kan senarelägga sina stadgeenliga möten, i detta läge går verkligheten framom föreningens stadgar.