Seminarium om bidrag för föreningshusrenovering

23.12.2019 kl. 08:17
Går ni i renoveringstankar och vill veta mer om vilka möjligheter det finns till bidrag? Då ska ni delta i Svenska kulturfondens seminarium om renoveringsbidrag för föreningshus tisdagen den 21 januari i Helsingfors eller följa livestreamen.

De flesta av SÖU:s medlemsföreningar har en lokal som fungerar som hjärtat för verksamheten, och ofta beskrivs den som huset mitt i byn. Men för att föreningsverksamheten ska kunna fortsätta krävs det underhåll. Även om mycket görs på talko behövs det ofta bidrag för bland annat material och yrkesmän. Det sistnämnda kan Svenska kulturfonden bidra till och den 21 januari bjuder de in till ett seminarium om bidrag för renovering av föreningshus i Helsingfors. Seminariet kommer också att livestreamas, se länk längre ner.

Svenska kulturfonden har år 2019 låtit utreda de renoveringsstöd som har beviljats 2009-2018 till svenskspråkiga föreningar med egna föreningshus. Utredningen har gjorts av Finlands svenska ungdomsförbunds verksamhetsledare, Sebastian Gripenberg.

Svenska kulturfonden bjuder nu in det finlandssvenska föreningsfältet och samarbetspartners att ta del av utredningen under ett seminarium som ordnas i G18 i Helsingfors 21.1.2020.
 

 

Att bevara genom att använda

- utredning om Svenska kulturfondens renoveringbidrag

Tid: Tisdagen den 21 januari 2020

Plats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Välkommen på presentationen av utredningen Att bevara genom att använda - utredning om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag. Att delta i seminariet är gratis. Kulturfonden bjuder på ka e och lunch.

 

Program

9:30 Kaffe och frukostmingel

10:00 Välkommen

Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

10:10 Presentation av bidrag för föreningshusrenovering

Matts Blomqvist, ombudsman, Svenska kulturfonden

10:20 Att bevara genom att använda: Presentation av utredningen

Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare, Finlands Svenska Ungdomsförbund

11:00 Kommentarer
Tomas Järvinen, doktor i konstförvaltning, vd och rektor, Folkhälsan Utbildning Ab
Åsa Blomstedt, rådgivare, Aktion Österbotten
Lasse Majuri, byggnadsforskare, Finlands hembygdsförbund

11:30 Föreningsstöd i praktiken. Vad kan föreningsstöden bidra till?

Victor Ohlis, ordförande, Vörå ungdomsförening
Fredrika Sihvonen, ordförande, Kamratförbundet i skären, Pargas

12:00 Sammanfattande diskussion och konklusioner

12:30 Lunch

Kulturfondens ombudsman Håkan Omars är moderator för dagen.

 

Anmälan

Anmäl dig senast måndagen den 13 januari 2020 på anmalan.kulturfonden.fi

Mer info om seminariet, livestreamen och anmälan finns HÄR.

Information och förfrågningar:

Matts Blomqvist
ombudsman matts.blomqvist(at)kulturfonden. 

SÖU

Renoveringsbidrag för föreningshus under undantagstiden

Coronavirusepidemin påverkar också utbetalningen av renoveringsbidrag för föreningshus. Hembygdsförbundet uppmanar understödsmottagarna att skicka in redovisningarna elektroniskt. 2020 års beslut om beviljande offentliggörs och skickas till sökandena i början av april.

Föreningsverksamhet och corona

Här samlar vi all vikitig information om hur coronaviruset påverkar föreningsverksamheten.

SÖU:s personal arbetar på distans

På grund av risken för spridning av coronavirus håller SÖU:s kansli stängt och personalen arbetar på distans. Ni når oss via telefon och mejl.

FSU rekommenderar uppehåll i all UF-verksamhet

FSU rekommenderar att alla organisationer inom UF-rörelsen under tiden fram till 31.5.2020 begränsar sin verksamhet eller avhåller sig från att ordna evenemang för att så långt som möjligt minska risken för smittspridning. Föreningar kan senarelägga sina stadgeenliga möten, i detta läge går verkligheten framom föreningens stadgar.