Föreningspost 13.10.2022

13.10.2022 kl. 11:19
Läs senaste föreningsposten här!


Hej! Äntligen har vi fått fira Johannesgala igen med föreningsaktiva från hela Österbotten. Tusen tack till alla deltagare och värdföreningen Forsby på Toppen. Lillby UF utsågs till årets förening och på vår hemsida kan du läsa mer om alla vinnare av årets Johannespris.


Verksamhetsplanen och styrelsen för 2023
I samband med Johannesgalan hölls SÖU:s höstmöte. På mötet behandlades verksamhetsplanen och budgeten för 2023. Temat för nästa års verksamhetsplan är gemenskap och fokus kommer ligga på service och kontakt till medlemsföreningarna. Samtidigt valdes representanter för de jämna ringarna till SÖU:s styrelse.


Grundkurs för ordningsvakter i Karperö
Vill du utbilda dig till ordningsvakt och ha möjlighet att jobba för både föreningar, barer och evenemangsarrangörer? Kom med på SÖU:s grundkurs för ordningsvakter vid Karperö UF. Utbildningen är 40 lektioner och innehåller teori, första hjälpen, maktmedel och slutprov. Kursen hålls under 5 helgdagar i oktober-november. Läs mer om kursen och anmäl dig senast 20.10 på vår hemsida.


Föreningsfältet på Wikipedia 15.11 & 29.11
Vad hittar man om man googlar din förening? Ger sökresultaten rätt bild av er verksamhet? Styr sökresultaten genom att lära dig förstå och använda Wikipedia – och skapa en egen Wikipedia-sida till föreningen. SFV och Bildningsalliansen ordnar en gemensam utbildning med målet att synliggöra föreningslivet och den fria bildningen på Wikipedia. Utbildningen består av två delar: del 1 är en gemensam förberedande del på nätet 15.11 kl. 13–16 och del 2 består av skrivarstuga i Vasa 29.11 kl. 13–16. Läs mer om kursen och anmäl dig här.


Försäkringar i föreningar 17.11
Malin Ström från Föreningsresursen berättar om försäkringar i föreningsverksamhet och vad man kan tänka på då man tecknar en försäkring. Efter tillfället kan deltagaren känna igen olika försäkringar som kan vara relevanta i föreningens verksamhet och veta var man hittar mera information om försäkringar. Under utbildningen finns det möjlighet att ställa frågor samt diskutera och dela erfarenheter med andra deltagare. Kursen hålls digitalt via Zoom kl. 18.30–20.00. Läs mer om kursen och anmäl dig senast 14.11 här.

Aktuella bidrag
Hösten är en viktig tid för ansökan om bidrag för föreningsverksamhet och olika projekt. Börja med ansökningarna i tid och ta gärna kontakt med oss på SÖU för stöd och råd.

Oktober

November


Enkät om driftskostnader
Alla SÖU:s medlemsföreningar som inte redan har svarat på enkäten om föreningshusens driftskostnader uppmanas göra det så snart som möjligt. Informationen samlas in för att kunna jämföra uppgifterna mellan föreningshusen och använda den för lobbyarbete och diskussion med finansiärer och myndigheter. Varje svar är viktigt! Svara på enkäten här så snart som möjligt.

FSU:s coronaenkät
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU och de regionala förbunden NSU, SÖU, ÅUF och ÅlUF genomför en enkätundersökning som riktar sig till alla UF-föreningar i Svenskfinland. Enkäten följer upp coronapandemin och undersöker vad läget bland föreningarna är. Detta är mycket viktig information att få dokumenterad eftersom vi vill kunna påtala behovet av riktade stödåtgärder för föreningsfältet både på kort och på lång sikt. Det tar ca 8-10 minuter att besvara alla frågor. Du behöver inget material. Svara kort och kraftigt, med egna ord.

Seminarium om integration 17.10
Delaktighet, tillit och ökad känsla av sammanhang främjar välmående och stöder en meningsfull fritid. Vad kan vi som individer, föreningsaktiva eller organisationer göra för att sänka tröskeln för nyinflyttade att delta i föreningsverksamhet? Folkhälsan bjuder in alla intresserade till seminariet ”Med rätt att inkluderas” måndagen den 17.10 kl. 14–17 i Folkhälsanhuset Wasa. Läs mer om programmet och anmälan här.


Pidrokryssningen inställd
På grund av för få anmälda så ställs höstens pidrokryssning till Umeå in. Förhoppningsvis kan kryssningen ordnas i ett senare skede.

Pidroturneringen i startgroparna
Ringkvalen i SÖU:s årliga pidroturnering inleds under hösten. Om man vill vara med så ska man anmäla sitt lag så fort som möjligt till sin rings kontaktperson, kontaktuppgifter finns på SÖU:s hemsida. Slutspelet äger rum lördagen den 11 mars.

Kom ihåg att följa med senaste nytt på hemsidan, instagram och facebook.
Kontakta gärna oss på kansliet om ni har frågor!

Hälsningar,
SÖU:s personal

SÖU

Lilja Öhman leder Över tröskeln

SÖU:s nya projekt Över tröskeln kommer ordna aktiverande lågtröskelverksamhet för barn och unga i samarbete med förbundets medlemsföreningar.
27.01.2023 kl. 10:15

Föreningspost 12.1.2023

Läs senaste föreningsposten här!
12.01.2023 kl. 10:36

Grundkurs för ordningsvakter

Vill du utbilda dig till ordningsvakt och ha möjlighet att jobba för både föreningar, barer och evenemangsarrangörer? Kom med på vår grundkurs för ordningsvakter vid Lillby UF i Purmo med start i slutet av februari.
10.01.2023 kl. 09:42

Aktuella bidrag

Nytt år och nya möjligheter! Här listar vi årets första bidrag som föreningar kan söka.
03.01.2023 kl. 10:36

Tips inför det nya verksamhetsåret

Vid årskiftet är det många föreningar som byter styrelsemedlemmar och inleder ett nytt verksamhetsår. För att starten ska bli så smidig som möjligt har vi samlat några tips och råd som det är bra att tänka på.
02.01.2023 kl. 09:13