Föreningshusseminarium 18.5

09.05.2022 kl. 09:03
FSU bjuder in alla intresserade till ett digitalt föreningshusseminarium onsdagen den 18.5 kl. 17.30–19.30.

Byggnadsforskare Lasse Majuri från Finlands Hembygdsförbund och Åsa Rosenberg samt Joel Johansson från Svenska kulturfonden berättar om renoveringsbidrag för föreningshus.

Dessutom presenterar Jonas Rönnqvist, verksamhetsledare SÖU, resultaten av enkäten gällande föreningshusens driftskostnader. Projektledaren Pasi Holmberg från FSU presenterar föreningshusprojektet Förening360. Anmäl dig senast 13.5 per e-post till adressen fsu@fsu.fi.

SÖU