Aktuella bidrag

17.11.2021 kl. 10:01
November är i full gång och det innebär ansökningstid för Svenska kulturfondens allmänna ansökan för verksamhets- och projektbidrag. Dessutom finns det andra aktuella bidrag att söka och vi på SÖU ger stöd och råd vid bidragsansökningen.
Svenska kulturfondens novemberansökan
Många medlemsföreningar i SÖU söker bidrag från Svenska kulturfonden i november. Föreningar kan ansöka om både verksamhetsbidrag och bidrag för projekt. Börja med ansökan i tid och läs tipsen om hur man t.ex. skiljer mellan projekt och verksamhet eller boka en tid för att få hjälp med ansökan. Här finns alla samlade länkar med information om ansökan.
 
 
LokalTapiolas miljöstipendium
Är du aktiv i en förening där ni jobbar med miljöfrågor? Har ni ett projekt ni vill genomföra, men saknar finansiering? Då har ni chansen att få ett bidrag! LokalTapiola vill vi främja livskraften i Österbotten på ett så brett plan som möjligt - även ur en miljöaspekt. Tillsammans kan vi aktivt försöka bromsa klimatförändringen och därför har vi nu instiftat ett årligen återkommande miljöstipendie på 10.000 euro. En förutsättning för att kunna få LokalTapiolas miljöstipendie är att mottagaren är en allmännyttig, icke-vinstdrivande förening eller samfund, som är verksam inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde. Läs mer om bidraget här och ansök senast 30.11.2021.
 
 
Coronastöd för teater- och revyföreningar
Har er teaterverksamhet påverkats av coronapandemin? Då har ni möjligheten att ansöka om ett coronastöd för amatörteater. Alla teaterföreningar som har fått kämpa p.g.a. coronapandemin kan söka om bidrag. Detta gäller både de föreningar som stött på ekonomiska motgångar samt de vars utmaningar handlat om ökad arbetsmängd och svårigheter att orka i en tung situation. Läs mer om bidraget här och ansök senast 30.11.
 
 
Bidrag för lokal hobbyverksamhet för barn och unga 
Regionförvaltningsverken beviljar varje år understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Syftet med understödet är att i enlighet med de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp öka barns och ungas jämlika hobbymöjligheter. Av verksamheten förutsätts det att den innehållsmässigt är av hög kvalitet, att den ordnas regelbundet varje vecka under läsåret och att alla ska ha jämlika möjligheter att delta. Den organisation som arrangerar verksamheten får inte kräva att deltagarna ska vara eller bli medlemmar i organisationen, och eventuella deltagaravgifter ska vara skäliga för att alla ska ha möjlighet att delta. Ansökningstiden går ut 15.12 kl. 16.15. Mer info om bidraget och ansökan finns på Regionförvaltningsverkets hemsida.

 

 
SÖU ger rådgivning kring bidragsansökningar
Vill du och din förening få råd och hjälp med er bidragsansökan? SÖU hjälper precis som tidigare år till. Du kan boka en tid med oss och så går vi genom er ansökan i ett elektroniskt Zoom-möte. Senast dagen före mötet vill vi få ert utkast till plan och budget så vi kan bekanta oss med er ansökan. Det finns möjlighet att boka in konsultation både på dagen och kvällstid. Från SÖU:s sida deltar Josip och Jenny. Det går naturligtvis även bra att ringa oss när som helst på kontorstid men även då vill vi gärna se på era handlingar innan vi diskuterar med er. Här kan du boka en tid för rådgivning i Doodle.
SÖU

Uppdatera föreningens kontaktuppgifter

Vid årskiftet är det många föreningar som byter styrelsemedlemmar. Kom ihåg att uppdatera den nya styrelsens kontaktuppgifter både internt, till oss på SÖU och olika myndigheter. Här beskriver vi hur man gör det i det digitala kontoret Desky, Föreningsregistret och Skatteverket.
10.12.2021 kl. 10:16

Grundkurs i föreningskunskap

Är du ny i en styrelse och vill få koll på hur föreningsarbetet fungerar? Kom med på SÖU:s digitala kurs i föreningskunskap torsdag 27.1 kl. 19
08.12.2021 kl. 13:20

Nytt nummer av ÖP

I helgen landade ett fullspäckat nummer av ÖP i 40 000 postlådor.
07.12.2021 kl. 10:12

Föreningspost 2.12.2021

Läs senaste föreningsposten här!
02.12.2021 kl. 14:22

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade 25.11.2021 riktade sammankomstbegränsningar för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 27.11–19.12.2021.
26.11.2021 kl. 09:51