Ansök om LokalTapiolas miljöstipendium

15.11.2021 kl. 10:44
Är du aktiv i en förening där ni jobbar med miljöfrågor? Har ni ett projekt ni vill genomföra, men saknar finansiering? Då har ni chansen att få ett bidrag!

LokalTapiola vill vi främja livskraften i Österbotten på ett så brett plan som möjligt - även ur en miljöaspekt. Tillsammans kan vi aktivt försöka bromsa klimatförändringen och därför har vi nu instiftat ett årligen återkommande miljöstipendie på 10.000 euro. 

En förutsättning för att kunna få LokalTapiolas miljöstipendie är att mottagaren är en allmännyttig, icke-vinstdrivande förening eller samfund, som är verksam inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde. 

Det är viktigt att projektet bidrar till konkret miljönytta i närmiljön, till exempel i form av:

  • ett på lokalt plan aktuellt miljöprojekt med syfte att minska eller bromsa klimatförändringarna, t.ex. projekt som arbetar för minskad energiförbrukning, hållbara transporter, klimatsmart mat eller för att öka medvetenheten om klimatfrågor
  • ett projekt som arbetar för att främja och trygga naturens mångfald
  • ett projekt som ökar beredskapen inför framtida effekter av klimatförändringarna 

 

VAD KRÄVS FÖR ATT SÖKA?

  • ett klart syfte med en beskrivning av miljönyttan
  • en projektplan och redogörelse över vilken del av projektet som ska finansieras av stipendiet
  • en specifikation av totala kostnader och ansökt belopp
  • vilka delar av projektet som eventuellt finansieras av andra

Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Läs mer om bidraget här och ansök senast 30.11.2021.

 

SÖU