Aktuella bidrag

25.08.2021 kl. 10:13
I september är det ansökningstid för flera olika bidrag för både föreningsverksamhet och renoveringsprojekt.
  • Svenska kulturfondens bidrag för renovering av föreningshus består nuförtiden av två skilda ansökningar: en för planering och konditionsgranskning och en för renoveringskostnader för arbete utfört av fackmän. Ansökningstiden för båda är 1–30.9.
  • I september är det också ansökningstid för kulturfondens specialfonder.

  • Finlands hembygdsförbunds renoveringsbidrag för föreningshus kan användas för materialkostnader, reparationer som bidrar till bättre användbarhet och till att bevara husens kulturhistoriska värde. Ansökningstiden är 1–30.9.
  • Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en ny ansökningsomgång för föreningar som upprätthåller föreningshus. Bidraget kan endast användas för husets underhållskostnader och är inte tänkt för annan verksamhet. Ansökningstiden pågår t.o.m. 23.9. Ansökan kräver att föreningen har tillgång till Suomi.fi-fullmakter, så kom ihåg att ansöka om rättigheterna i tid.
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ger bidrag för projekt eller verksamhet som på olika sätt stöder barn och unga. Barns och ungas välmående har hög prioritet, likaså verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap. Ansökningstiden är 1–30.9.

Kom ihåg att börja med ansökningarna i tid eftersom många av dem kräver flera bilagor och utförliga planer och budgeter. Tveka inte att ta kontakt med oss på SÖU om ni behöver hjälp med bidragsansökan eller vill att vi läser igenom er ansökan före ni skickar in den.

SÖU