Föreningspost 23.8.2021

23.08.2021 kl. 16:23
Läs senaste föreningsposten här!

Hej! Sommaren lider mot sitt slut och många av oss har de senaste veckorna återvänt till vardagsrutiner med jobb eller studier. Nu är det även dags att planera höstens föreningsverksamhet. Ett bra tillfälle att samlas och komma igång med verksamheten är att delta i den stora talkodagen som hålls den 11 september. Läs mer om talkodagen och annat som är aktuellt i månadens föreningspost.

Stora talkodagen 11.9
I samband med föreningshusdagen den 11 september passar SÖU på att ordna en gemensam talkodag vid föreningshusen. Gör hösttalkot till en kul grej och bjud in byborna till lokalen för att ta del av talkogemenskapen. Samtidigt är det en möjlighet att visa upp er verksamhet för nya intresserade. SÖU bjuder på kaffe och bulla åt alla deltagare. Den förening som uppvisar störst talkoglädje i sociala media under dagen utses till vinnare och får en årsförbrukning av talkokaffe. Läs mer om evenemanget och anmäl er förening senast 5.9 via formuläret på vår hemsida.

Föreningen som arbetsgivare 25.8
SFV ordnar en digital kurs om föreningen som arbetsgivare onsdagen den 25.8 kl. 18–20. På kursen berättar Inger Tallgård vad en förening behöver känna till om den har anställda, allt från lagar som berör arbetsförhållandet till utbetalning och redovisning av löner. Även arbetsavtal, arbetstid, resor och semester tas upp. Vad är skillnaden mellan lön och arvode? Hur kan man tacka de som är frivilliga i föreningen? Läs mer om kursen och anmäl dig senast idag 23.8 på SFV:s hemsida.

Påverka SÖU:s kursutbud
Vilka kurser och nätverksträffar vill du att SÖU ordnar under hösten? Svara på vår korta enkät för att påverka höstens kursutbud.

Aktuella bidrag

  • Svenska kulturfondens bidrag för renovering av föreningshus består nuförtiden av två skilda ansökningar: en för planering och konditionsgranskning och en för renoveringskostnader för arbete utfört av fackmän. Ansökningstiden för båda är 1–30.9.
  • Finlands hembygdsförbunds renoveringsbidrag för föreningshus kan användas för materialkostnader, reparationer som bidrar till bättre användbarhet och till att bevara husens kulturhistoriska värde. Ansökningstiden är 1–30.9.
  • Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en ny ansökningsomgång för föreningar som upprätthåller föreningshus. Bidraget kan endast användas för husets underhållskostnader och är inte tänkt för annan verksamhet. Ansökningstiden pågår t.o.m. 23.9. Ansökan kräver att föreningen har tillgång till Suomi.fi-fullmakter, så kom ihåg att ansöka om rättigheterna i tid.
  • Under augusti kan föreningar ansöka om bidrag från Finlands hembygdsförbund för nytt, kreativt och aktivitetsutvecklande hembygdsarbete. Bidrag beviljas bland annat för hembygdsarbete för hållbar utveckling, arbete som stödjer barn och ungas lokala aktiviteter och arbete som tar hänsyn till befolkningens jämlikhet och kulturella mångfald.
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ger bidrag för projekt eller verksamhet som på olika sätt stöder barn och unga. Barns och ungas välmående har hög prioritet, likaså verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap. Ansökningstiden är 1–30.9.
  • Infotillfällen om bidragsansökan för Sydösterbotten. Denna veckas onsdag och torsdag, samt nästa veckas tisdag klockan 18 erbjuder Svenska kulturfonden infotillfällen via Zoom gällande de bidragsformer med ansökningstid i september. Det gäller specialfonderna i SÖK - Svenska Österbottens Kulturfond, Kristinestads kulturfond och den nya ansökningsomgången ur Frans Henriksons testamentsfond. Läs mer om tillfällena på kulturfondens hemsida.

Delta i hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan i Österbotten ordnas 27.9–3.10. Evenemanget koordineras av Finlands svenska 4H och samlar små och stora aktörer kring det gemensamma temat hållbarhet. Tanken är att lyfta fram lösningar som bidrar till en hållbar livsmiljö för alla, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Programmet skapas av deltagande aktörer, företag, kommuner och föreningar som arrangerar aktiviteter där hållbarhetsarbete i Österbotten synliggörs. Vill ni ha synlighet för det hållbarhetsarbete ni gör? Ordna ett evenemang under veckan och registrera det på hallbarhetsveckan.fi.

Johannesgalan inhiberas
På grund av den ökade smittspridningen har SÖU:s styrelse tagit beslut om att ställa in årets Johannesgala. Eventuellt hålls galan vid ett senare tillfälle.

Nominera årets frivillig
Medborgararenan söker en person som ska utses till Årets frivillig. Hen kan ha fungerat som frivillig länge eller vara en inspirerande nybörjare inom frivilligverksamheten. Årets frivillig kan vara en viktig kraft i sitt samhälle, en som är utmärkt på att sporra andra, en påhittig utvecklare av verksamheten eller en som på något annat sätt är en framstående frivillig. Nominera din kandidat senast 9 september.

Enkät om immateriella kulturarv
Hjälp museiverket genom att svara på deras enkät om immateriella kulturarv. Immateriellt kulturarv är bland annat sedvänjor, skildringar, uttryck, kunskap, färdigheter – liksom tillhörande redskap, föremål och kulturella miljöer – som lokalsamhällen, grupper och i vissa fall enskilda personer erkänner som en del av sitt kulturarv. Det kan till exempel vara fester, muntliga traditioner, scenkonst, hantverkstraditioner, mattraditioner, spel och lekar eller kunskaper, färdigheter och sedvänjor gällande naturen och universum. Svara på enkäten senast 31 augusti via denna länk.

Tipsa ÖP och puffa för höstens evenemang
Nästa nummer av ÖP landar i postlådorna lördagen den 25 september. Vem och vad vill du läsa om då? Har ni något projekt på gång i föreningen som ni vill berätta om? Vilka evenemang ordnar ni i höst? Skicka in dina tips till caroline@sou.fi så fort som möjligt.


Behöver ni hjälp med bidragsansökningar, uppdatering av hemsidan, tillståndsansökan eller något annat föreningsrelaterat? Tveka inte att ta kontakt.

Hälsningar,
SÖU:s personal

SÖU

Pidrokryssningen inställd

På grund av för få anmälda så ställs Pidrokryssningen till Umeå in.
07.10.2022 kl. 12:12

Enkät om driftskostnader

I våras lanserade SÖU en enkät om föreningshusens driftskostnader. En enkät som är extra aktuell med dagens energipriser.
26.09.2022 kl. 11:25

Grundkurs för ordningsvakter

Vill du utbilda dig till ordningsvakt och ha möjlighet att jobba för både föreningar, barer och evenemangsarrangörer? Kom med på vår grundkurs för ordningsvakter vid Karperö UF.
23.09.2022 kl. 10:41

Rösta fram Johannesprisen

De nominerade till årets Johannespris är nu klara. Det är nu upp till SÖU:s medlemsföreningar att utse vinnaren i varje kategori. Avge din förenings röst här senast 2.10.
23.09.2022 kl. 09:52

Seminarie om integration

Välkomna på Folkhälsans seminarium Med rätt att inkluderas måndagen den 17.10 kl. 14–17 i Folkhälsanhuset Wasa. 
22.09.2022 kl. 12:24