Begränsningar för sammankomster i augusti

10.08.2021 kl. 15:59
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar sammankomstbegränsningar för Vasa sjukvårdsdistrikts område. Begränsningarna är i kraft 12.8–8.9.2021.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan begränsningar om deltagarantalet inomhus är högst 10 personer och högst 50 personer i avgränsade utomhusutrymmen.

Också större tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning om säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021. Anvisningarna kompletterar de direkta skyldigheterna i 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vad innebär det i praktiken att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar? En del av vad som sägs nedan gäller också direkt med stöd av den temporära 58 c paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar:

  • Den som ordnar evenemanget/tillställningen ska ordna kundernas och deltagarnas vistelse så glest som det är möjligt med beaktande av den aktuella verksamhetens särdrag (det förutsätter inte ett kontinuerligt säkert avstånd av ett visst metermått utan arrangemang där till exempel 1) deltagarna har egna sittplatser, 2) uppkomsten av långa köer förebyggs genom att arrangera deltagarnas ankomst och dela in dem, 3) rusning undviks med hjälp av tejp, rep och ordningsvakter och/eller genom att reglera öppethållningen eller verksamhetens rytm.)
  • Den som arrangerar evenemanget/tillställningen rekommenderar att alla deltagare/kunder som är minst 12 år ska använda munskydd, emellertid genom att beakta att hälsoskäl kan göra att en del personer inte kan använda munskydd. Också en privat evenemangsarrangör kan förutsätta att kunderna använder munskydd.
  • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller den aktuella verksamheten.

Läs mer om begränsningarna på Regionförvaltningsverkets hemsida.

 

Pressmeddelande från Regionförvaltningsverket

Locka publiken till skärmen

KulturÖsterbottens projekt Kulturresiliens ordnar en tredelad föreläsningsserien där du lär dig mer om vad du behöver tänka på när du i ett digitalt sammanhang ska nå ut till din publik och hur du i praktiken gör det.
17.11.2021 kl. 15:33

Aktuella bidrag

November är i full gång och det innebär ansökningstid för Svenska kulturfondens allmänna ansökan för verksamhets- och projektbidrag. Dessutom finns det andra aktuella bidrag att söka och vi på SÖU ger stöd och råd vid bidragsansökningen.
17.11.2021 kl. 10:01

Malin Haka ny ordförande för SÖU

Vid höstmötet 16.11 valde SÖU ny ordförande och styrelserepresentanter för de udda ringarna. Här kan du bekanta dig med verksamhetsplanen och styrelsen för 2022.
16.11.2021 kl. 20:00

Ansök om LokalTapiolas miljöstipendium

Är du aktiv i en förening där ni jobbar med miljöfrågor? Har ni ett projekt ni vill genomföra, men saknar finansiering? Då har ni chansen att få ett bidrag!
15.11.2021 kl. 10:44

Föreningspost 8.11.2021

Läs senaste föreningsposten här!
08.11.2021 kl. 14:39