Coronaläget plågar ännu föreningshusen – stödpaketet till kulturbranschen kommer vid en lämplig tidpunkt

28.04.2021 kl. 12:20
Coronarestriktionerna har lett till att en stor del av föreningshusen fortsättningsvis hållits stängda. Nu funderar många på hur man ska klara av underhållskostnaderna, då man inte har några inkomster. Stödpaketet till kulturen hjälper också föreningshus som är i knipa.

Pressmeddelande från föreningshusdelegationen om coronastöd till föreningshusen 28.4.2021

Största delen av föreningshusen, dvs. arbetarföreningshusen, ungdomsföreningshusen, bygdegårdarna, marthastugorna och andra gemensamma samlingslokaler som ägs av föreningar, har varit delvis eller helt stängda i redan över ett år. Då evenemang ställts in och hobbyverksamheten avbrutits, har föreningshusens inkomstgenerering avstannat. Samtidigt löper de obligatoriska kostnaderna för byggnadernas underhåll i normal ordning. Såväl den lokala hobby- och kulturverksamheten som bevarandet av husens byggnadsarv är hotade.

Centralorganisationerna för de föreningar som äger husen har vädjat för att de ekonomiska förluster som uppstått på grund av samlingsrestriktionerna inte ska bäras enbart av de lokala samfunden. Förslaget om stöd för föreningshusen i tilläggsbudgeten som presenterades vid regeringens budgetförhandlingar förra onsdagen kom vid en lämplig tidpunkt. Förslaget ska behandlas i riksdagen torsdagen den 29 april.

– De ekonomiska effekterna av coronan börjar ackumuleras värre än förra året för de lokala ungdomsföreningarna. Förlusterna som uppstått då hobbyverksamheten, sommarteaterföreställningarna och uthyrningen av lokalerna har fallit bort uppgår till uppskattningsvis sammanlagt över en miljon euro. De frivilliga som sköter om verksamheten i lokalföreningarna är också mycket trötta på situationen, berättar representanter för Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Finlands Svenska Hembygdsförbund (FSH) och Finlands Svenska Marthaförbund (Marthaförbundet).

Ifjol fick föreningshusen coronaunderstöd från statens tilläggsbudget, vilket underlättade deras situation.

– Den första ansökningsomgången för coronaunderstöd gav på kort tid nästan 800 ansökningar, så behovet ute i byarna är enormt, konstaterar man från FSU, FSH och Marthaförbundet.

Organisationerna anser det vara viktigt att staten också i år riktar stöd till föreningsaktörer på lokalnivå. Stödet behövs även om coronaläget blir bättre till sommaren. Det kan ta lång tid innan husens ekonomiska situation normaliseras, och understöden som beviljades ifjol räcker inte till för att hjälpa i nuläget.

 

I Malm försvann inkomsterna medan utgifterna blev kvar

Malm Svenska Ungdomsförening i Helsingfors är en av de föreningar vars framtid är osäker på grund av coronasituationen.

– Vi får inkomster till husets underhåll närmast genom uthyrning av lokalen under veckoslut. Förra året hade vi tre bokningar, berättar föreningens ordförande Erja Lindfors. 

– Vår verksamhet balanserar på en knivsegg. Det värsta hotet vore att föreningen skulle tvingas sälja föreningshuset.

Underhållskostnaderna för föreningshuset med namnet Solhem uppgår till cirka 2000 euro i månaden. Föreningen har lyckats flytta på fakturornas förfallodagar, men det är svårt att exempelvis få ett lån. Många andra föreningar med föreningshus är i samma situation. Föreningarna har sällan besparingar och det mesta jobbet man utför sker genom frivilligverksamhet.

Föreningen har också planerat en insamlingskampanj. Förutom det eventuellt kommande coronaunderstödet från staten, är det också viktigt att folk stöder föreningshusen genom att hyra dem för kommande fester eller andra samlingar och genom att delta i föreningarnas hobby- och frivilligverksamhet, samt genom att bli understödsmedlem i de samfund som underhåller husen.

I Malm hoppas man att sommarens bokningar snart ska komma i gång. Det har kommit förfrågningar, men på grund av det osäkra coronaläget avvaktar både kunderna och föreningen tills vidare.

Solhem som är byggt i trä ligger i centrala Malm, Helsingfors. Det är byggt 1913 och är kulturhistoriskt värdefullt.

 

INFO: Föreningshus 

Föreningshus är en gemensam benämning för hus som byggts som samlingslokaler av olika ideella föreningar; de äldsta är byggda på 1880-talet. Allt som allt finns det nuförtiden nästan 2 500 olika föreningshus i Finland. De utgör ett värdefullt kulturarv, och det är ofta de lokala föreningarna som med talkokrafter sköter om reparationsarbeten och underhåll. Föreningshusen fungerar som lokaler för mångsidig medborgarverksamhet.

 

NÄRMARE INFORMATION:

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.
Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare
050 502 5166
 
Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f.
Holger Wester, ordförande
050 036 5045
 
Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Mikaela Groop, redaktions- och informationschef
043 820 0071
SÖU

Föreningspost 11.10.2021

Läs senaste föreningsposten här!
11.10.2021 kl. 13:49

Pidroturneringen har startat

Äntligen har pidroturneringen kommit igång efter en ofrivillig paus på grund av corona. Resultaten publiceras fortlöpande på hemsidan.
06.10.2021 kl. 10:04

Aktuella bidrag

I september är det ansökningstid för flera olika bidrag för både föreningsverksamhet och renoveringsprojekt.
25.08.2021 kl. 10:13

Föreningspost 23.8.2021

Läs senaste föreningsposten här!
23.08.2021 kl. 16:23

Begränsningar för sammankomster i augusti

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar sammankomstbegränsningar för Vasa sjukvårdsdistrikts område. Begränsningarna är i kraft 12.8–8.9.2021.
10.08.2021 kl. 15:59