Föreningspost 23.4.2021

23.04.2021 kl. 12:22
Läs senaste nytt här!
Hej! April har enligt traditionen bjudit på både sol och värme och dagar med regn och snö. Under de senare är det perfekt tillfälle att titta på den Digitala revykavalkaden eller lyssna på ett avsnitt av Österbottniska Podden. I månadens föreningspost påminner vi om förbundets vårmöte och informerar vi om aktuella kurser, bidrag och info som berör föreningsaktiva.

SÖU:s vårmöte 26.4

På måndag 26 april kl. 19 är det dags för SÖU:s digitala vårmöte. Vårmötet är öppet för alla och under mötet behandlas stadgeenliga ärenden, årsberättelse samt bokslut. En förnyelse av SÖU:s stadgar slutbehandlas också (behandlingen inleddes på höstmötet). Läs handlingarna till mötet och anmäl dig senast söndag 25.4 på vår hemsida.

Skapa teater med barn 28.4
Onsdagen den 28 april kl. 19 ordnas en digital kurs med fokus på teaterverksamhet med barn. Kursen ger en grund för hur du skapar en teaterföreställning (eller annan konstnärlig produktion) där barn eller ungdomar är delaktiga i alla delar av den konstnärliga processen, från idé till färdig föreställning. Kursen leds av Alexandra ”Mimmi” Mangs som är konstnärlig ledare, skådespelare och regissör vid Unga scenkompaniet. Läs mer om kursen och anmäl dig på vår hemsida.

Grundkurs i föreningsekonomi 28.4
Är du kassör i en förening eller intresserad av att få en inblick i föreningsekonomi? Då ska du delta i SFV:s digitala grundkurs i föreningsekonomi onsdagen den 28 april kl. 18–20. Kursen leds av Inger Tallgård som är enhetschef vid Norlic och kursen behandlar bland annat kassahantering, löner och arvoden, bokslutspresentation och skattedeklaration. Under föreläsningen har du också möjlighet att ställa frågor. Läs mer om SFV:s kurs om föreningsekonomi och anmäl dig här senast 25.4.

Renoveringsbidrag för föreningshus
Dags att renovera föreningshuset? Nu beviljar Svenska kulturfonden bidrag för både arbetskostnader för fackmän och för planering och konditionsgranskning. Dessutom utvidgas bidraget till även föreningar som inte äger sitt föreningshus. Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Ansökningstiden är två gånger i året 1–30.4 och 1–30.9. Läs mer om renoveringsbidragen och ansökningen på Svenska kulturfondens hemsida.

Kurs i föreningsutveckling 4.5
Vet alla vem som gör vad i styrelsen? Är det svårt att hitta ny ordförande? Ska vi fortsätta som vi gjort eller behöver uppgifter omfördelas? Välkommen med på en digital kurs i föreningsutveckling tisdagen den 4 maj kl. 18. Mona Groop-Sjöholm och Malin Winberg från projektet TALKO Österbotten presenterar verktyg för strukturering av föreningens administration. Verktygen hjälper er att få en klar bild av styrelsearbetet, hur uppgifterna är fördelade och hur styrelsen mår. Ni får också lära er hur ni själva kan genomföra en utvecklingsworkshop i er förening. Läs mer om kursen och anmäl dig på vår hemsida.

Seminarium om renovering av föreningshus 20.5
Finlands Svenska Ungdomsförbund, FSU, arrangerar ett digitalt seminarium om föreningshusärenden torsdagen den 20 maj kl. 13. Seminariet arrangeras på distans och är öppet för alla intresserade. Under seminariet presenteras möjligheter att ansöka om renoveringsbidrag från Finlands Hembygdsförbund och Svenska kulturfonden. Dessutom får de medverkande höra om två föreningars pågående renoveringsprojekt. Intresserade deltagare anmäler sig senast 17.5 till fsu@fsu.fi. Därefter skickas möteslänken till de anmälda.

Skrivtävling för unga
Vad innebär det att vara ung idag? Skriv ner dina tankar och skicka in ett bidrag till skrivtävlingen Ung 2021 och ta chansen att vinna fina priser. Formen, längden och temat på texten bestämmer du själv. Syftet med tävlingen är att väcka läs- och skrivglädje bland unga och SÖU är en av flera medarrangörer. Skrivtävlingen delas in i tre ålderskategorier och avgörs den 10 oktober. Texterna bedöms av en jury. För att alla ska ha en chans att vinna lottas ett pris ut bland alla som deltagit. Priset till vinnarna i alla kategorier är en Iphone 11. Läs mer om tävlingen på vår hemsida. 

Enkät om digitala kulturtjänster
Arbetar du med kultur inom en förening? Känner du att det vore bra med mer kunskap och insikter i digitala kulturtjänster? Svara då på KulturÖsterbottens enkät! Projektet Kulturresiliens stöder kulturarbetare och föreningar att hitta nya metoder för att producera, marknadsföra och locka publik till digital kultur. Projektet kommer att planera och genomföra kurser och fortbildningar i enlighet med behoven hos kulturarbetare och -föreningar. För att få reda på vilka kurser och fortbildningar som behövs, genomför projektet nu en enkätförfrågan. Enkäten hittas här och kan besvaras till och med 16.5.

Svara på pidroenkäten
Vem är det som spelar pidro idag, och i vilka sammanhang plockar man fram spelkorten? Vilka dialektala ord används under spelet och finns det variationer i reglerna? Och finns det någon som vet hur det gick till då pidron kom till Österbotten. Bland annat det här undersöker vi i vår pidroenkät som är öppen under våren. Delta och hjälp oss att kartlägga det immateriella kulturarvet som pidron faktiskt är. Svara på pidroenkäten här.

Tipsa ÖP
Nästa nummer av ÖP landar i postlådorna lördagen den 12 juni. Vem och vad vill du läsa om då? Har ni något projekt på gång i föreningen som ni vill berätta om? Vilka evenemang ordnar ni i sommar? Skicka in dina tips till caroline@sou.fi så fort som möjligt.


Följ oss gärna på facebook och instagram för att se de senaste uppdateringarna.

Hälsningar,
SÖU:s personal

 
SÖU