Seminarium om föreningshus

19.04.2021 kl. 09:40
Finlands Svenska Ungdomsförbund, FSU, arrangerar ett seminarium om föreningshusärenden torsdagen den 20 maj kl. 13. Seminariet arrangeras på distans och är öppet för alla intresserade. Under seminariet presenteras möjligheter att ansöka om renoveringsbidrag. Dessutom får de medverkande höra om två föreningars pågående renoveringsprojekt.

 

Program

Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare på FSU, hälsar välkommen

Lasse Majuri, byggnadsforskare på Finlands Hembygdsförbund, informerar om möjligheter att ansöka om statligt renoveringsbidrag

Matts Blomqvist, ombudsman på Svenska kulturfonden, informerar om möjligheter att ansöka om renoveringsbidrag från Kulturfonden

Benita Ekebom-Jönsas, Skärgårdens Vänner i Strömfors, presenterar föreningens renoveringsprojekt

Bojan Tikkakoski, Föreningen Essegården, presenterar föreningens renoveringsprojekt

Frågor och diskussion.

Intresserade deltagare anmäler sig senast 17.5 till FSU per e-postadressen fsu@fsu.fi. Därefter skickas möteslänken till de anmälda.

Välkommen på seminarium!

SÖU