Begränsningar för sammankomster

01.03.2021 kl. 13:15
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fortsätter att begränsa antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område under mars. I Vasa sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 6 personer. I Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare till 20 personer.

Begränsningarna är fortfarande nödvändiga för att lugna ner det epidemiologiska läget och är i kraft mellan 2.3 och 31.3.2021. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade 26.2.2021 ett beslut om förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område. I beslutet har man beaktat det regionala epidemiläget och statsrådets principbeslut 25.2.2021 om övergång till åtgärdsnivå två (nivå 2) i hybridstrategin. Tillställningar kan fortfarande ordnas med det tillåtna antalet deltagare, men även då ska Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygienpraxis iakttas till alla delar. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte behöver ordnas.

Läs mer om restriktionerna på Regionförvaltningsverkets hemsida.

SÖU