Undantagslagen om distansmöten förlängs

14.01.2021 kl. 12:13
Riksdagen godkände i höstas en förlängning av den temporära lagen som berör föreningar. Lagen gäller till 30.6.2021.

Den temporära lagen tillåter föreningar att senast den 30.6.2021 ordna sina föreningsmöten (höstmöte, vårmöte eller årsmöte) också genom deltagande på distans och med hjälp av ombud eller andra deltagare som får fullmakter. Ett ombud får dock ha högst 10 procent av de vid möte företrädda medlemmarnas röstetal i en förening. Normalt måste föreningens stadgar tillåta deltagande per post eller distans eller genom fullmakter till föreningsmöten.

Notera här att föreningsmötet inte kan hållas enbart per distans utan det måste alltid finnas en fysisk plats där medlemmar kan delta på traditionellt sätt. Föreningen kan framföra önskemål att medlemmarna deltar genom datakommunikation men man får alltså inte förbjuda någon att delta fysiskt.

Det innebär att temporära lättnaderna för distansdeltagande i möten och fullmakter gäller föreningsmöten som hålls under perioden 1.10.2020-30.6.2021. Efter det gäller normal föreningslag och föreningens stadgar. Men det är förstås möjligt att de temporära bestämmelserna senare förlängs eller ändras om situationen det kräver.

 

Föreningar kan inte längre senarelägga sina årsmöten

Den temporära lagen som tillät föreningar att senarelägga sina årsmöten var i kraft 1.5 -30.9.2020. Genom att skjuta upp sina möten skulle sammanslutningarna kunna förbereda sig på att ta i bruk de metoder för distansdeltagande som lagen redan nu tillåter. För distansmöten måste man ha en omröstnings- och valordning. Den skall normalt godkännas av föreningsmötet men kan nu också godkännas av styrelsen. I omröstnings- och valordningen beskrivs närmare hur ett distansmöte skall gå till.

Föreningens styrelse måste ändå upprätta bokslut enligt bestämmelserna i bokföringslagen, dvs inom fyra månader efter räkenskapsårets slut. Men själva fastställandet av bokslutet kan detta år skjutas upp.

Den temporära lagen tillåter föreningar att senast den 30.9.2020 ordna sitt föreningsmöte (vårmöte eller årsmöte) också genom deltagande på distans och med hjälp av ombud eller andra deltagare som får fullmakter. Ett ombud får dock ha högst 10 procent av de vid möte företrädda medlemmarnas röstetal i en förening. Normalt måste föreningens stadgar tillåta deltagande per post eller distans eller genom fullmakter till föreningsmöten.

SÖU