Rekommendationen om max 10 mötesdeltagare förlängs

13.01.2021 kl. 13:58
I Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs rekommendationen om att man inte ska arrangera privata sammankomster för över 10 personer till den 14 februari.

Rekommendationen om distansarbete och användning av munskydd förlängs till den 31 mars.

Spridningen av coronaviruset har nu tagit ny fart i Vasa sjukvårdsdistrikt efter det en aning lugnare läget i slutet av året. Det bästa sättet att skydda sig själv och sina närmaste är fortfarande att undvika sammankomster samt att hålla avstånd och använda munskydd.

Läs mer om rekommendationerna från Österbottens coronasamordningsgrupp här.

SÖU

Upphovsrätt på nätet

När kultur förmedlas digitalt, som inspelning eller livestream, uppstår flera frågor kring upphovsrätt, ansvar, skyldigheter och rättigheter och samtidigt blir upphovsrätten svårare att övervaka. Projektet Kulturresiliens ordnar ett digitalt kurstillfälle om ämnet torsdag 3.2.
17.01.2022 kl. 12:39

Förening Non-stop 12.2

Välkommen på ett digitalt inspirationsevenemang för föreningsaktiva i Svenskfinland lördag 12.2 kl. 10–18. Förening Non-Stop vill lyfta fram positiva och kreativa idéer och sprida goda exempel på möjligheter för framtida verksamhet. Under coronapandemin har många föreningar omformat sin verksamhet på kort tid och en hel del av dessa erfarenheter är värdefulla att lära sig av.
05.01.2022 kl. 12:24

Föreningspost 4.1.2022

Läs senaste föreningsposten här!
04.01.2022 kl. 10:37

Pidroturneringen pausas

De nya restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus innebär att vi åtminstone tillfälligt måste stoppa ringkvalen.
03.01.2022 kl. 10:25

Max 10 personer får samlas

Från och med måndag 3 januari införs strängare regler för sammankomster och max 10 personer får delta i allmänna sammankomster inomhus. Coronapasset kan inte användas för att kringgå restriktionerna.
03.01.2022 kl. 08:51