Sammankomster begränsas till tio personer

17.12.2020 kl. 09:30
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begränsar deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till tio personer i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden under perioden 22.12.2020–17.1.2021.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 17 december 2020 ett beslut som förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus med över tio personer.

Det är möjligt att ordna sammankomster med högst 10 personer men också då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Läs mer om de nya begränsningarna på regionförvaltningsverkets hemsida. 

SÖU