Uppdatera styrelsens kontaktuppgifter

04.01.2021 kl. 10:49
Vid årsskiftet är det många föreningar som byter styrelse. Kom ihåg att uppdatera den nya styrelsens kontaktuppgifter på er hemsida och i vårt interna system Desky, så att vi och andra intresserade kan kontakta föreningen.

Uppdatera kontaktuppgifterna för föreningens styrelse i SÖU:s interna system Desky. Detta görs under fliken Statistik och Föreningspersoner. Arkivera också gamla styrelsemedlemmar som inte längre är aktuella. Kom också ihåg att uppdatera kontaktpersonen under fliken basuppgifter och Uppdatera basinformation.

Beställ gärna också SÖU:s föreningspost till de nya styrelsemedlemmarna så att de får information om vad som händer i förbundet. 

SÖU

Upphovsrätt på nätet

När kultur förmedlas digitalt, som inspelning eller livestream, uppstår flera frågor kring upphovsrätt, ansvar, skyldigheter och rättigheter och samtidigt blir upphovsrätten svårare att övervaka. Projektet Kulturresiliens ordnar ett digitalt kurstillfälle om ämnet torsdag 3.2.
17.01.2022 kl. 12:39

Förening Non-stop 12.2

Välkommen på ett digitalt inspirationsevenemang för föreningsaktiva i Svenskfinland lördag 12.2 kl. 10–18. Förening Non-Stop vill lyfta fram positiva och kreativa idéer och sprida goda exempel på möjligheter för framtida verksamhet. Under coronapandemin har många föreningar omformat sin verksamhet på kort tid och en hel del av dessa erfarenheter är värdefulla att lära sig av.
05.01.2022 kl. 12:24

Föreningspost 4.1.2022

Läs senaste föreningsposten här!
04.01.2022 kl. 10:37

Pidroturneringen pausas

De nya restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus innebär att vi åtminstone tillfälligt måste stoppa ringkvalen.
03.01.2022 kl. 10:25

Max 10 personer får samlas

Från och med måndag 3 januari införs strängare regler för sammankomster och max 10 personer får delta i allmänna sammankomster inomhus. Coronapasset kan inte användas för att kringgå restriktionerna.
03.01.2022 kl. 08:51