Skatteförvaltningen ger mera tid för övergången till Suomi.fi

09.12.2020 kl. 10:14
De företag, föreningar, skogssammanslutningar, stiftelser och kommuner som använder tjänsten Katso får en tidsfrist på fyra månader för att övergången till tjänsten Suomi.fi. Tidsfristen beviljas eftersom den elektroniska kommunikationen med myndigheterna riskerade att vid årsskiftet avbrytas för alltför många av de aktörer som fortfarande använder tjänsten Katso.

Skatteärenden och anmälningar till inkomstregistret kan skötas elektroniskt med Katso-koder och Katso-auktoriseringar till och med den 30 april 2021. Därtill kan tjänsten Katso användas i e-tjänsterna hos Tullen fram till utgången av februari. Ursprungligen var syftet att användningen av Katso upphör vid årsskiftet.

Även om tjänsten Katso fick en tidsfrist uppmanar Skatteförvaltningen aktörerna att övergå till att använda tjänsterna i Suomi.fi så snart som möjligt. Aktörerna ska ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna och som identifieringsverktyg använda nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Om övergången till Suomi.fi-fullmakter kräver en fullmaktsansökan lönar det sig att lämna ansökan så snart som möjligt.

Övergången till tjänsterna i Suomi.fi har på hösten skett långsammare än förväntat

Före ingången av december hade 200 000 användare av Katso övergått till att använda tjänsten Suomi.fi. Fortfarande används tjänsten Katso av över 100 000 aktörer.

– Vi kom till att förlänga användningstiden för tjänsten Katso eftersom speciellt ansökan om fullmakt eventuellt varit besvärligt och tagit tid för en del kundgrupper. Vi vill säkra att den elektroniska kommunikationen inte avbryts i något skede och att kunderna har tillräckligt med tid att ställa i ordning Suomi.fi-fullmakterna, säger överinspektör Juha Kartano.

Suomi.fi-fullmakterna kommer med många fördelar till aktörerna jämfört med tjänsten Katso

Vägande skäl för att övergå till tjänsten Suomi.fi så snart som möjligt

  • När du loggar in t.ex. i MinSkatt, behöver du ingen separat kod − det räcker med dina egna bankkoder.
  • Bokförare på bokföringsbyråer kan se alla fullmakter på en gång i MinSkatt − de behöver alltså inte separat söka fram de kunder som använder antingen Katso-auktoriseringar eller Suomi.fi-fullmakter.

När endast tjänsten Suomi.fi är i bruk, uppkommer det inte heller för staten kostnader för att upprätthålla två överlappande identifierings- och fullmaktstjänster.

Ingående anvisningar om övergången till Suomi.fi finns att få

Skatteförvaltningen har i början av december skickat ett brev till de cirka 38 000 kunder som ännu använder tjänsten Katso. Den anvisning om övergången till Suomi.fi-fullmakter som finns i brevet är i kraft oavsett den nu förlängda tiden.

Ingående anvisningar om hur Suomi.fi-fullmakterna tas i bruk

Suomi.fi och Katso är tjänster som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller.

Pressmeddelande från Skatteförvaltningen