Coronarestriktioner i december

07.12.2020 kl. 12:54
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade den 1 december 2020 beslut om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster strängare än tidigare. Beslutet är i kraft tre veckor.

Den strängare begränsningen behövs för att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården.

Under perioden 2–21 december 2020 kan man enligt beslutet ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus bara om deltagarnas säkerhet kan tryggas enligt undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds coronavirusanvisningar av den 21 september 2020. Dessutom begränsas antalet deltagare enligt följande:

I kommunerna som hör till Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi), Vasa, Södra Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt högst 20 personer.

Läs mer om de aktuella restriktionerna på regionförvaltningsverkets hemsida.

 

SÖU