Från text till scen - skapa levande karaktärer

30.11.2020 kl. 11:18
Åpscen online håller en digital diskussion om texttolkning med skådespelare från Wasa Teater måndag 21 december.

En diskussion om skådespeleri med Jakob Johansson, Lina Ekblad och Jonas Bergqvist från Wasa Teater. Samtalet berör bland annat texttolkning och hur man förkroppsligar en text. Hur ska man arbeta med sig själv med en karaktär? Jonas, Lina och Jakob delar med sig av sina bästa tips på hur man memorerar text och ger råd om hur man förbereder sig inför repetition och vilken energi man ska ha med sig till rep. De diskuterar motspel–medspel och hur man erbjuder, reagerar och bejakar. 

Deltagarna får gärna skicka in frågor kring skådespeleri i samband med anmälningen. Deltagandet är gratis. Anmäl dig här senast 17 december.

SÖU