Föreningspost 23.10.2020

23.10.2020 kl. 13:12
Läs senaste föreningsposten här!

Hej! Hösten är här och på många håll har redan den första snön fallit. Snart är det även dags för förbundets höstmöte. Hösten innebär också bidragsansökan och planering av verksamhet. Trots coronarestriktionerna finns det saker som kan göras i föreningarna och verksamhet att utveckla. Läs mer i månadens föreningspost!

SÖU:s höstmöte 25.11
SÖU:s föreningar och andra intresserade kallas till elektroniskt höstmöte 25.11 klockan 19. På mötet behandlas verksamhetsplan och budget för nästa år samt en revidering av förbundets stadgar. Samtidigt är det val av representanter till SÖU:s styrelse, denna gång är det de jämna ringarna och skolungdomens representant som är aktuella. Anmälan till mötet sker senast 22.11. Alla handlingar och info om mötet finns på hemsidan.

Påverka förbundets verksamhet
Precis som ifjol finns en enkät om vår verksamhet som vi önskar att så många som möjligt fyller i. Enkäten riktar sig till SÖU:s medlemsföreningar, deras medlemmar, unga och övriga som berörs av verksamheten. Genom att fylla i enkäten kan justeringar göras i verksamhetsplanen eller verksamheten rent allmän framöver. Enkäten fylls i här och ska besvaras senast 18.11.

Aktuella bidrag
Under hösten är det ansökningstid för flera olika fonder och stiftelser. Vi har sammanställt en lista över aktuella bidrag för föreningar.
  • Centret för konstfrämjande - bidrag för barnkultur, kulturverksamhet m.m., ansökan senast 2.11.
  • FSU - produktions- och marknadsföringsstöd för amatörteatrar, ansökan senast 8.11.
  • Svenska kulturfonden - verksamhets- och projektbidrag för föreningar, ansökan i november.
Alla aktuella bidrag finns på www.fyrk.fi

Träff om bidragsansökningar 10.11
SÖU håller en digital träff om bidragsansökningar tisdag 10 november kl.19. Vi pratar om hur man gör goda planer och budgeter. Medverkar gör även Martin Enroth från Svenska Kulturfonden. Martin är ny regionombudsman för Österbotten. Ställ gärna frågor på förhand om planer och ansökningar till josip@sou.fi och om budget och ekonomi till jenny@sou.fi. Ingen förhandsanmälan behövs. Länken i evenemanget finns här: https://us02web.zoom.us/j/83785093299

Utveckla nya idéer och skapa gemenskap över nätet 27.10
Nätmöten har kommit för att stanna, och vid det här laget har de blivit vardagsmat för de flesta. Nu är det dags att göra mötena mer kreativa, interaktiva och delaktiga. Det finns gott om samskapande verktyg på nätet, och under SFV:s föreläsning lär du dig använda flera av dem i praktiken. De kan hjälpa dig när ni skall utveckla nya projektidéer, verksamhetsplaner, vill utveckla den egna verksamheten, engagera medlemmar eller skapa en känsla av ägarskap bland personal och/eller medlemmar. Anmäl dig till SFV:s kurs senast 23.10. 

Kommunen och lokala aktörer i nytt partnerskap 10.11
Kommunens roll är i förändring och den lokala aktiviteten får en allt viktigare roll. Coronapandemin har dessutom lett till att vi omvärderar omgivningen och får oss att leva mera lokalt än tidigare. Varmt välkommen på ett webbinarium där du får verktyg för att utveckla samarbeten och nya former av partnerskap. Verktyget har utvecklats inom ramen för ett Leader-projekt och inom enheten för Regionalvetenskap vid Åbo Akademi. Anmäl dig till SFV:s tillfälle senast 8.11. 

Begränsningar för evenemang i november
I Vasa sjukvårdsdistrikts område fortsätter sammankomstbegränsningen på tio personer med små lindringar. Beslutet är i kraft under perioden 1.11–30.11.2020. I de här kommunernas områden är det emellertid möjligt att ordna tillställningar och sammankomster med högst 50 personer om man kan garantera säkerheten i dem. Säkerheten i offentliga tillställningar och sammankomster ska tryggas med hjälp av begränsning av kundantalet, säkra avstånd och hygienanvisningar. Läs mer på regionförvaltningsverkets hemsida.

Paus i pidrospelandet
Regionförvaltningsverket förbjuder sammankomster med över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikt under perioden måndag 12 oktober till måndag 30 november. Inga matcher i SÖU:s pidroturnering spelas. Finalen flyttas till ett senare datum så att alla ringar ska hinna avsluta sina kvalomgångar. Vi följer med läget och informerar om fortsättningen på SÖU:s hemsida.
På grund av rådande coronasituation är Pidro-VM inställt.

Tipsa ÖP!
Årets sista ÖP delas ut den 5 december. Vad vill du läsa om? Den här gången tar vi speciellt gärna emot tips på aktiviteter som föreningar kan ordna i coronatider. Hör av dig till caroline@sou.fi.


Hälsningar,
SÖU:s personal
SÖU