En uppmaning till våra medlemsföreningar

01.10.2020 kl. 15:40
Alla som följer med dagspressen har säkert noterat att Covid-19 fortfarande begränsar samhället, en situation som dessutom ser ut att vara tilltagande. Denna situation drabbar naturligtvis alla er föreningar, er verksamhet och er ekonomi.

Ni föreningar har tagit ett stort ansvar under pandemin. Verksamhet har frivilligt inhiberats och minimerats. Det som har genomförts har gjorts med distansering och beaktande av THL:s krav. Att alla tagit ansvar leder förhoppningsvis till att en återgång till något mer normalt går fortare.

SÖU och ungdomsföreningarna är en rörelse som består av social och människonära verksamhet, en verksamhet som saknas för tillfället. Många föreningars verksamhet utgår från att arrangera evenemang och tillställningar och den gemenskap som uppstår bland funktionärer och talkoarbetare existerar inte nu.

För många människor är föreningsgemenskapen mycket viktig, för en del den enda eller den viktigaste. Vi måste se till att ingen människa isoleras eller glöms bort, där kan vi alla ta ett ansvar. Som privatperson, ta telefonen och gör det där samtalet som du så länge tänkt men inte hunnit med. Sköt det fast via video eller chatt, bjud med någon på en promenad (med god distans) eller något annat. Begränsningarna som finns betyder inte att vi ska isolera oss, enbart distansera oss.

Som förening finns det även en hel del man kan göra nu. Passa på att uppdatera ert medlemsregister och ring runt till alla medlemmar och kolla så att uppgifterna stämmer. Utomhusarbete vid föreningshusen kan genomföras med goda avstånd. Gör ett schema och kalla ihop små talkogrupper, se till att ni också når utanför styrelsen.
Det finns många kostnadsfria och enkla elektroniska verktyg att använda sig av. Det går jättebra att hålla kafferep för hela föreningen eller byn en kväll i veckan eller månaden med videokonferenser. Samtidigt kan man använda tillfället till att utveckla verksamheten i dialog med medlemmarna. Eller varför inte gå igenom foton i ert arkiv vid ett videomöte och få info om dem? Eller skriv ett revynummer gemensamt online? Tillsätt arbetsgrupper som funderar på förnyande av stadgar, utveckling av verksamhet, långsiktig renoveringsplan eller något annat. Enbart fantasin sätter gränser och varje förening vet säkert bäst själv vad som passar för just dem.

Undvik passivisering, åren 2020 och 2021 behöver inte gå till historien som åren då ingenting hände i föreningen. Låt dem istället bli åren då de goda idéerna föddes och kontaktytorna ytterligare stärktes inom föreningen.

Vi vill även påminna om att kontinuerligt följa med myndigheternas direktiv gällande vad som kan arrangeras och vilka rekommendationer som gäller just nu. Informationen uppdateras kontinuerligt på www.avi.fi och www.thl.fi.

Behöver ni stöd och råd i processen eller hjälp rent tekniskt så finns SÖU i vanlig ordning till hands, vi hjälper till i både små och stora ärenden. Tillsammans kan vi göra livet lite roligare i Österbotten.

Jonas "Josip" Rönnqvist

Föreningspost 12.5.2021

Läs senaste föreningsposten här!
12.05.2021 kl. 15:21

Lättnader i begränsningarna av sammankomster 

Trots flera lindringar begränsas sammankomster fortsättningsvis i Västra och Inre Finland.
12.05.2021 kl. 14:43

Förlängning av undantagsarrangemang vid föreningsmöten

Vid presidentföredragningen 7 maj stadfästes den nya versionen av den tillfälliga lagen som tillåter undantagsarrangemang med föreningsmöten. 
07.05.2021 kl. 14:20

Kurser om lägerverksamhet och utomhuspedagogik

Vill ni ordna lägerverksamhet för barn och unga eller testa utomhuspedagogik i föreningen? Då ska ni delta i våra kurser om barnverksamhet i juni.
07.05.2021 kl. 11:36

Sammankomster i maj

Trots vissa lindringar begränsas sammankomster fortsättningsvis i västra och inre Finland i maj.
30.04.2021 kl. 11:00