Distansmöten föreslås fortsätta

08.09.2020 kl. 11:28
Regeringen föreslår en fortsättning på den temporära lag genom vilken bolag, andelslag och föreningar på grund av coronapandemin kan ordna möten på ett säkert sätt genom distansförbindelser och genom att deltagarna anlitar ett ombud. Undantagsarrangemangen fortsätter att gälla till utgången av juni nästa år.

–Den temporära lag som trädde i kraft i våras verkar ha fungerat bra och motsvarat behoven. Eftersom vi tyvärr inte har lyckats bli av med coronaepidemin föreslår regeringen att lagens giltighetstid förlängs för att underlätta deltagandet i och ordnandet av mötet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande från Justitieministeriet.

Föreningar får enligt förslaget tillåta distansdeltagande och anlitande av ombud vid sina årsmöten likaså fram till utgången av juni 2021. Det föreslås ingen förlängning av senareläggningen av tidsfristen för mötena. Varje förening och organisation kan således bereda de ändringar av stadgarna som behövs före vårmötet 2021.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av oktober. Den temporära regleringen gäller för närvarande till utgången av september i år.

Läs mer HÄR.

SÖU