Nyheter

Styrelsen 2021

Vid höstmötet 25.11 valde SÖU nya styrelserepresentanter för de jämna ringarna. Här kan du bekanta dig med hela styrelsen för 2021.

Mall för styrelsetestamente

Vid årsskiftet är det många föreningar som får nya styrelsemedlemmar. Kom ihåg att göra upp ett styrelsetestamente för att underlätta övergången och arbetet för den nya styrelsen.

Sammankomster begränsas till tio personer

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begränsar deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till tio personer i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden under perioden 22.12.2020–17.1.2021.

Ny sidmall för föreningens hemsida

Varje medlemsförening i SÖU får tillgång till en gratis hemsida via Webbhuset. Nu finns en ny sidmall som är enklare och smidigare att använda men med samma fina funktioner som tidigare.

Skatteförvaltningen ger mera tid för övergången till Suomi.fi

De företag, föreningar, skogssammanslutningar, stiftelser och kommuner som använder tjänsten Katso får en tidsfrist på fyra månader för att övergången till tjänsten Suomi.fi. Tidsfristen beviljas eftersom den elektroniska kommunikationen med myndigheterna riskerade att vid årsskiftet avbrytas för alltför många av de aktörer som fortfarande använder tjänsten Katso.