Nyheter

Material om föreningskunskap

Den 12 januari höll vi en digital kurs i föreningskunskap med Malin Ström från Föreningsresursen. Om du missade tillfället kan du ta del av materialet här.

Undantagslagen om distansmöten förlängs

Riksdagen godkände i höstas en förlängning av den temporära lagen som berör föreningar. Lagen gäller till 30.6.2021.

Rekommendationen om max 10 mötesdeltagare förlängs

I Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs rekommendationen om att man inte ska arrangera privata sammankomster för över 10 personer till den 14 februari.

SÖU:s pidroturnering 2020–2021 ställs in

På grund av smittspridningen och rådande restriktioner har vi tagit det tråkiga beslutet att ställa in SÖU:s pidroturnering.

Uppdatera styrelsens kontaktuppgifter

Vid årsskiftet är det många föreningar som byter styrelse. Kom ihåg att uppdatera den nya styrelsens kontaktuppgifter på er hemsida och i vårt interna system Desky, så att vi och andra intresserade kan kontakta föreningen.