Nyheter

Sammankomster begränsas till tio personer

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begränsar deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till tio personer i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden under perioden 22.12.2020–17.1.2021.

Ny sidmall för föreningens hemsida

Varje medlemsförening i SÖU får tillgång till en gratis hemsida via Webbhuset. Nu finns en ny sidmall som är enklare och smidigare att använda men med samma fina funktioner som tidigare.

Skatteförvaltningen ger mera tid för övergången till Suomi.fi

De företag, föreningar, skogssammanslutningar, stiftelser och kommuner som använder tjänsten Katso får en tidsfrist på fyra månader för att övergången till tjänsten Suomi.fi. Tidsfristen beviljas eftersom den elektroniska kommunikationen med myndigheterna riskerade att vid årsskiftet avbrytas för alltför många av de aktörer som fortfarande använder tjänsten Katso.

Föreningspost 8.12.2020

Läs senaste föreningsposten här!

Coronarestriktioner i december

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade den 1 december 2020 beslut om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster strängare än tidigare. Beslutet är i kraft tre veckor.