Över tröskeln rörelsegrupper våren 2023

I rörelsegrupperna testar vi på olika rörelselekar och spel. Ta med dig inneskor/tossor, vattenflaska och utomhuskläder enligt väder. Det finns ett begränsat antal platser i grupperna. Deltagande är kostnadsfritt. Kom ihåg att reservera en plats i gruppen genom att anmäla dig på förhand.

Oravais Ungdomsförening

Barn i lågstadieålder: to. kl. 17–18 (27.4–1.6, ingen träff 18.5)

Unga i högstadieålder: Inhiberad på grund av för få deltagare.

Ledare: Nellie Mannil

Anmäl dig här

Wassor Ungdomsförening 

Barn födda 2011-2016. To. kl. 18–19 (27.4–25.5)

Obs! På grund av få anmälda slås de två grupperna ihop till en: to. kl. 18–19

Ledare: Julia Renlund

Anmäl dig här

Skaftung Ungdomsförening

Barn i lågstadieålder: on. kl. 17–18 (3.5–31.5)

Ledare: Wilma Rönnqvist

Anmäl dig här

Norrnäs Ungdomsförening

Barn i lågstadieålder: on. kl. 18–19 (26.4–24.5)

Ledare: Nuna Toto

Anmäl dig här

Petalax Ungdomsförening 

Inhiberad på grund av för få deltagare. Gruppen kommer att ordnas igen på hösten 2023.

Över tröskeln

Genom projektet Över tröskeln ordnas aktiverande lågtröskelverksamhet för barn och unga i Österbotten. Verksamheten riktar sig till barn och unga som vill röra på sig och delta i aktiviteter utan krav på att prestera eller tävla. Principerna för projektet är rörelseglädje och lekfullhet. Aktiviteterna som ordnas genom projektet innehåller inslag av både idrott och kultur. Grupperna inleds på våren 2023 och fortsätter på hösten.

Pilotprojektet Över tröskeln genomförs under 2023 i Österbotten och i Åboland. Projektet vill förutom att aktivera barn och unga, bidra till att möjliggöra mera aktivitet i föreningshusen och stärka ungas ledarförmåga. Projektets målsättning är att erbjuda en konkret mall för hur föreningar efter pilotåret kan fortsätta med samma verksamhet i egen regi.

Projektet ordnas samarbetet med Åbolands ungdomsförbund, Finlands Svenska Idrott och lokala ungdoms-, idrotts- och kulturföreningar.

Det ettåriga pilotprojektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

 

Projektledare

Lilja Öhman

lilja@sou.fi

0405696710