Över tröskeln

Genom projektet Över tröskeln ordnas aktiverande lågtröskelverksamhet för barn och unga i Österbotten. Verksamheten riktar sig till barn och unga som vill röra på sig och delta i aktiviteter utan krav på att prestera eller tävla. Principerna för projektet är rörelseglädje och lekfullhet. Aktiviteterna som ordnas genom projektet innehåller inslag av både idrott och kultur.

Pilotprojektet Över tröskeln genomförs under 2023 i Österbotten och i Åboland. Projektet vill förutom att aktivera barn och unga, bidra till att möjliggöra mera aktivitet i föreningshusen och stärka ungas ledarförmåga. Projektets målsättning är att erbjuda en konkret mall för hur föreningar efter pilotåret kan fortsätta med samma verksamhet i egen regi.

Projektet ordnas samarbetet med Åbolands ungdomsförbund, Finlands Svenska Idrott och lokala ungdoms-, idrotts- och kulturföreningar.

Det ettåriga pilotprojektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

 

Projektledare

Lilja Öhman

lilja@sou.fi

0405696710