Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande

Det tvåspråkiga seminariet "Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande" ägde rum tisdagen den 1 december på Åbo Akademi i Vasa och samlade 120 ungdomar och aktörer som arbetar med barn och unga eller samhällsfrågor. Seminariet arrangerades av SÖU och Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi med samarbetsparter.

Seminariet bjöd på en heldag på temat ungas delaktighet och inflytande ur ett regionalt, nationellt och nordiskt perspektiv. Frågor såsom "Hur delaktiga är unga idag?", "Hur kan du som arbetar med unga hjälpa dem att göra sina röster hörda?" och "Hur kan du som ung påverka i frågor som berör dig?" diskuterades under seminariet. 

Seminariets program bestod av en presentation av den österbottniska Ungdomsenkätens resultat 2005-2013, föreläsningar av nordiska experter, workshoppar, en inspirationsföreläsning och en ungdomspanel. Se hela programmet HÄR.

I samband med seminariet uppmärksammades Ungdomsenkätens 10-årsjubileum. Ungdomsforskare Patrik Söderberg presenterade analyser på ett urval av Ungdomsenkätens frågor (se presentationen nedan).

 

***

Material från en del av föreläsningarna:

- Unga under Luppen - Delaktighet i Österbotten 2005-2013 (på finska) // Patrik Söderberg, Ungdomsforskare vid ÅA
- En ny ungdomslag // Georg Henrik Wrede, UKM
- Increased democratic youth participation through social media // Heidi Biseth, Högskolen i Buskerud och Vestfold

 

***

Seminariet uppmärksammades flitigt i media. Här nedan finns länkarna samlade.

ÖP nr. 9, 2015: Tio år med Luppen (s. 4)
VBL och sevendays.fi, 10.11: Delaktiga unga mår bättre
VBL och sevendays.fi, 1.12: Unga vill att politikerna ska lyssna

YLE och X3M, 3.12: Alla borde testa på att påverka sin omgivning

 

Seminariet samlade 120 ungdomar och aktörer som arbetar med ungdomar och/eller samhällsfrågor.

Ungdomspanelen diskuterade bl.a. hur fler unga ska våga påverka i samhället. Panelen bestod av moderator Calle Koskela och panelisterna Amina Elezovic, Johannes Borg och Ronja Karvinen.

Matias Mäkynen, ung kommunpolitiker från Vasa, höll en inspirationsföreläsning på temat "Yes Youth Can".

 

Huvudarrangörer: Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi
 
Samarbetsparter:
Svenska Kulturfonden
Pohjola-Norden
SFV Bildning
Kulturfonden för Norge och Finland
Letterstedska föreningen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Undervisnings- och kulturministeriet