Bygdegården skede III - 125 tillgångar

De flesta föreningarna i Österbotten kämpar med samma frågeställningar många gånger, så varför inte fundera på saken tillsammans?

Projekt Bygdegården skede III inleddes i januari 2018. Projektet vill hitta eldsjälarna och de drivande krafterna i föreningarna. Tanken med Bygdegården är att föreningarnas eldsjälar ska få träffas, utbyta ideér med varandra och komma fram till gemensamma lösningar. En förening i norr kanske inte vet hur en förening i söder gör för att få mera folk på talko. En handfull olika arbetsgrupper, som utgörs av dessa eldsjälar, bildas för att arbeta med frågor inom ett specifikt område. 

Genom projektet och arbetsgrupperna kommer föreningarna få möjlighet till att samarbeta och jobba i ett större sammanhang. Projektet vill hjälpa föreningarna att utveckla sin roll i samhället. Arbetsgrupperna kommer få hjälp och inspiration i form av föreläsare och workshoppar. Arbetsgruppernas teman kommer dels att beslutas om tillsammans med föreningarna och dels genom färdigt tilltänkta teman som från tidigare upplevts som ett problemområde i föreningarna. Förhoppningsvis kan projektet bidra med inspiration och stöd för att hjälpa föreningarna att nå de mål som de själva vill uppnå.

De flesta föreningar har eldsjälar som brinner för en viss sak. Därför är projektet en jättebra plattform för dessa eldsjälar att träffas och diskutera på. Inom den egna föreningen kan man vara den enda som brinner för ett visst ämne, vilket kan resultera i att man inte har någon att utbyta ideérna med. Arbetsgruppernas teman är ännu inte bestämda, de kommer att slås fast tillsammans med föreningarna och projektledaren. Om du och din förening redan nu vet vad som fattas eller borde utvecklas i er förening så ta kontakt.

Projektet finansieras av Aktion Österbotten.

För mer information ta kontakt med projektledare Nora Väglund (nora(at)sou.fi eller tel. 040 180 5036).

Tidigare skeden

 

Skede 1: Projektet pågick 1.10.2013-31.12.2014. Projektet kartlade föreningar från SÖU, Marthaförbundet och Finlands svenska hembygdsförbund i svenska Österbotten och deras tillgångar för att öka samarbete om tillgångar och verksamhet under 2014. Projektet inledde även ett samarbete med Bygdegårdarnas riksförbund i Sverige.

Skede 2: Bygdegårdsprojektets andra skede ska öka både samarbetet mellan föreningarna och användningen av föreningshusen. Tanken är att de evenemang som ordnas inom ramen för projektet ska sporra föreningarna att samarbeta även i fortsättningen och inspirera andra föreningar att inleda samarbete.