Kompetenshöjning inom barnverksamhet

Ungefär hälften av SÖU:s 125 medlemsföreningar har någon form av barnverksamhet. Ändå är det många föreningar som har svårt att hitta ledare och ofta känner sig ledarna osäkra på hur de ska leda verksamheten på ett tryggt sätt. 

SÖU:s projekt Kompetenshöjning inom barnverksamhet genomförs i samarbete med SFV-bildning och Folkhälsan i Österbotten. Målet är att utbilda ledare för barnverksamhet och utveckla barnverksamheten i föreningarna, med fokus på både ledarnas och barnens trygghet och innehållet i verksamheten. Det ettåriga projektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Projektet ordnar både digitala och fysiska kurser för att utveckla barnverksamheten i föreningarna och i slutet av projekttiden sammanställs en handbok med de viktigaste punkterna från föreläsningarna och kurstillfällena. Handboken kommer att fungerar som en introduktion till hur man börjar med barnverksamhet i föreningen och vad det är viktigt att tänka på då man ordnar verksamhet för barn och unga. 

Projekttiden är 1.9.2020-30.6.2021 och projektledare är Malin Andtbacka som nås på malin@sou.fi eller tel. 040 143 1012.

 

Genomförda kurser

  • Kom igång med barnverksamhet med Yvonne Nyberg från Folkhälsan
  • Gruppdynamik med Anna Backlund
  • Skapa teater med barn med Alexandra Mangs från Unga scenkompaniet

Kommande tillfällen