Föreningspost 15.5.2018

15.05.2018 kl. 11:40
Läs den senaste föreningsposten från SÖU.
Hej! Sommarsäsongen har inletts och snart är det full rulle med danser, sommarteatrar, loppisar och andra roligheter. Också från SÖU:s sida har vi en hel del saker på gång som vi vill informera er om. Sprid gärna föreningsposten vidare till andra som kan vara intresserade. 
 
Sommarbilaga i ÖP
Också i år kommer en bilaga ut i samband med sommarnumret av ÖP. I bilagan kommer föreningarnas alla sommarevenemang finnas listade. Så skriv ett mail där det framgår: förening, datum, klockslag och vad för typ av evenemang som ordnas till sofia@sou.fi eller ring Sofia på nummer 0401293731. Deadline idag, tisdag 15.5.
 
Kom med och utveckla föreningslivet!

Projekt Bygdegården är i full gång och fokuserar på att utveckla verksamheten i föreningarna. Projektet fungerar som plattform för olika grupper som arbetar med kärnfrågor som berör föreningarna. Den första grupp som bildats fokuserar på jämställdhet i föreningslivet. Vill du vara med och skapa ett dokument som kommer att fungera som riktlinje för föreningarna i Österbotten? Då är det här gruppen för dig! Jämställdhetsgruppens första träff hålls måndag 21 maj klockan 18 på SÖU:s kansli i Vasa. 

Följande grupp som planeras kommer att jobba med frågor kring föreningens roll i lokalsamhället. Vill du och din förening utveckla verksamheten så att ni kan erbjuda nyttiga och bra evenemang för er by? Då kan du komma med i gruppen och få inspiration till vad er förening kan ordna, eller hur ni kan tänka i sådana här situationer. För mer information kontakta Nora på nora@sou.fi eller telefon 040 180 5036.
 
240 km loppis - Österbottens längsta loppisevenemang
Söndagen den 17 juni ordnas Österbottens längsta loppis. Under en dag ordnas loppisar vid föreningshusen runtom i Österbotten, 34 föreningar från Kronoby i norr till Kristinestad i söder deltar. Denna sommarsöndag kommer du alltså att kunna fynda bland grejer och samtidigt upptäcka nya platser runt om i landskapet. Skriv in datumet i kalendern och planera din loppisrunda HÄR
 
Nya dataskyddsreformen berör föreningarna

Den 25 maj träder EU:s dataskyddsreform (GDPR) i kraft. Reformen fokuserar på behandling av personuppgifter och berör även föreningarnas verksamhet. Alla föreningar är skyldiga att upprätthålla ett medlemsregister och hanterar även personuppgifter till exempel vid infoutskick och deltagarlistor. I och med den nya reformen blir det viktigt att fundera på vilka uppgifter som samlas in, hur de förvaras och att enbart nödvändiga uppgifter sparas för den tid som de behövs. På föreningsresursen finns bra information om GDPR ur ett föreningsperspektiv. Ni kan även vända er till SÖU ifall ni har frågor.

Tips! SFV ordnar ett kostnadsfritt infotillfälle om GDPR för föreningar den 23 maj i Vasa. Det finns ett begränsat antal platser så anmäler er så fort som möjligt.
 
Nominera till Johannesprisen 2018
Känner du någon som alltid ställer upp på talko, någon som kommer med de bästa idéerna eller en förening som utmärkt sig lite extra? Då är det dags att nominera dem till årets Johannespris! Johannesprisen delas ut på Johannesgalan som i år hålls i Wassor Uf, som blev årets förening 2017. Vem som helst får nominera och nomineringen sker HÄR
 
FSU:s läger för barn och unga
Den 11-14 juni ordnar FSU två teater- och ett kodningsläger för barn och unga i Pargas. Teaterkalaset riktar sig till barn i åldern 7-12 som tycker om teater, att prova på nya saker, uppträda och träffa nya vänner. I samband med Teaterkalaset ordnas även ett läger för teaterintresserade ungdomar i åk 7-9 samt Kodläger 2018 som riktar sig till barn i åldern 7-12 som är intresserade av programmering. Anmälningstiden pågår nu och mer info finns HÄR
 
Bidrag för ungdomsprojekt
Föreningar med ett aktuellt ungdomsprojekt kan nu ansöka om understöd från FSU. Understödet kan även ansökas med motiveringen att premiera en duktig ung person med koppling till den ansökande föreningen. Det högsta enskilda understödsbeloppet är 1000 euro. Ansökningsperioden pågår till och med 27 maj. Mer information om ansökningsförfarande finns HÄR
 
Vad vill unga göra på fritiden?
Under våren har SÖU gjort en skolturné och utfört en enkät bland ungdomar i fyra österbottniska högstadieskolor. Enkäten fokuserar på frågor kring fritidsengagemang, önskemål om evenemang och kännedom om ungdomsföreningarna. Svaren finns sammanställda och kan läsas HÄR. I den korta rapporten finns konkret information som ni kan använda då ni planerar er verksamhet. Sammanfattning av några intressanta resultat för Österbotten som helhet: 
- 14 % av ungdomarna uppger att de är aktiva i en ungdomsförening.
- På frågan om vad ungdomarna skulle vilja att ordnas i deras kommun kom alternativet "kvällsöppen lokal" på första plats med 43 %. 
- 71 % av de unga tycker att det behövs fler evenemang i kommunen.
Kommunvisa rapporter finns sammanställda för Kristinestad, Malax, Vörå och Kronoby där skolbesöken utfördes. Ta kontakt med cecilia@sou.fi om ni vill ta del av dessa eller i övrigt har frågor gällande enkäten. 
 
Byte av bokföringsprogram
Det bokföringsprogram som föreningarna får som medlemsförmån via SÖU byts under majmånad. De berörda föreningarna har meddelats tidigare och nya inloggningsuppgifter kommer att sändas ut till dessa under de närmsta veckorna. Bytet sker automatiskt och alla data flyttas över från Fortnox till det nya programmet Briox. Mer information finns HÄR
 
Demokratidisco-projektet avslutas
SÖU:s projekt Demokratidisco, som pågått sedan våren 2016, avslutas denna månad. Det av Kultufonden finansierade projektet har fokuserat på att överbrygga språkmurar mellan finlandssvenska och finska barn och låta dem träna sig i demokratiskt beslutsfattande genom att arrangera ett tvåspråkigt disco. Demokratidisco-metoden är en enkel och rolig metod som kan användas i många olika kontexter. Den som är intresserad kan läsa mer om metoden HÄR
 
Kom ihåg att följa med vad som händer inom förbundet via hemsidan, Facebook och instagram!

 

Hälsningar,
SÖU:s personal
SÖU

Ansök om renoveringsbidrag

Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar. Ansökan ska lämnas in senast den 30 september 2019 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.

Avbrott i föreningsregistrets tjänster

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lanserar ett nytt informationssystem den 18 september. Det här medför ett avbrott i föreningsregistrets tjänster 28.8–17.9.

Föreningspost 20.8.2019

Läs senaste föreningsposten här!

Bidrag att söka

Under september månad finns det många bidrag som kan sökas av föreningar för både verksamheten och renoveringsprojekt.

Kurser vid Arbis, MI & YA

Många lokala arbetar- och medborgarinstitut ordnar nyttiga kurser för föreningsaktiva under hösten. Vi listar var man kan gå kurs för ordningsvakter, första hjälpen, serveringspass och hygientest.

Nyheter

Ansök om renoveringsbidrag

Ansökningstiden för renoveringsbidrag för föreningshus börjar. Ansökan ska lämnas in senast den 30 september 2019 i Finlands Hembygdsförbunds elektroniska ansökningstjänst.

Avbrott i föreningsregistrets tjänster

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lanserar ett nytt informationssystem den 18 september. Det här medför ett avbrott i föreningsregistrets tjänster 28.8–17.9.

Föreningspost 20.8.2019

Läs senaste föreningsposten här!

Bidrag att söka

Under september månad finns det många bidrag som kan sökas av föreningar för både verksamheten och renoveringsprojekt.

Kurser vid Arbis, MI & YA

Många lokala arbetar- och medborgarinstitut ordnar nyttiga kurser för föreningsaktiva under hösten. Vi listar var man kan gå kurs för ordningsvakter, första hjälpen, serveringspass och hygientest.