Följ oss på instagram @sou.fi

Nyheter

Hygienpass

Vill ni ordna en soppdag, middag eller matförsäljning i föreningen? Då behöver ni hygienpass. Vi ordnar ett testtillfälle i Pensala UF 19.10.

Nominera årets Teaterprofil

Det är dags att nominera årets Teaterprofil 2016. Skicka ett förslag på en person och en motivering till teater@fsu.fi senast 18.09.2016.

Ansök om bidrag för hälsofrämjande och tillgänglighet

Vill er förening bygga ett utegym eller en invaramp till lokalen? Nu börjar ansökningen till Aktion Österbottens två temaprojekt Friskinwest och Tillgänglighetsinwest.

Puffa i ÖP!

Vill ni att ert evenemang ska synas i nästa nummer av ÖP? Sänd då in er puff senast 19.9 till malin@sou.fi.

Kallelse till höstmöte

SÖU:s höstmöte hålls lördagen den 8 oktober klockan 17.15 i Kvevlax UF.

Kurs i bokföring och hemsidor

Under hösten ordnar SFV kurser i bokföring och hemsidor för föreningsaktiva.

Johannesgalan 2016 

Årets Johannesgala hålls den 8 oktober i Kvevlax UF. Nu finns programmet till påseende och anmälningen har börjat. 

Rösta på Johanneskandidater

Bland alla nominerade har tre kandidater per kategori gallrats ut till den slutgiltiga Johannesomröstningen.

Höstens ringträffar

I början av september hålls ringträffar i de jämna ringarna.

Danskurs i Vasa

SÖU erbjuder tillsammans med UNF Finland och Folkhälsan en kurs i socialdans i Vasa. Under kursen går vi igenom dansstilarna foxtrot, vals, långsam vals, bugg, fusku, cha cha cha och rumba.