Följ oss på instagram @sou.fi

Nyheter

Puffa i ÖP!

Vill ni att ert evenemang ska synas i nästa nummer av ÖP? Sänd då in er puff senast 19.9 till malin@sou.fi.

Kallelse till höstmöte

SÖU:s höstmöte hålls lördagen den 8 oktober klockan 17.15 i Kvevlax UF.

Kurs i bokföring och hemsidor

Under hösten ordnar SFV kurser i bokföring och hemsidor för föreningsaktiva.

Johannesgalan 2016 

Årets Johannesgala hålls den 8 oktober i Kvevlax UF. Nu finns programmet till påseende och anmälningen har börjat. 

Rösta på Johanneskandidater

Bland alla nominerade har tre kandidater per kategori gallrats ut till den slutgiltiga Johannesomröstningen.

Höstens ringträffar

I början av september hålls ringträffar i de jämna ringarna.

Danskurs i Vasa

SÖU erbjuder tillsammans med UNF Finland och Folkhälsan en kurs i socialdans i Vasa. Under kursen går vi igenom dansstilarna foxtrot, vals, långsam vals, bugg, fusku, cha cha cha och rumba.

Föreningspost 12.8.2016

Läs senaste föreningsposten här!

Ordningsvaktskurser

Under hösten arrangerar SÖU grundkurser för ordningsvakter i både Vasa och Esse.

SÖU:s kamratförening

Kom med på sommarträff 19.8!

Föreningskryssning 17.9.2016

Inom ramen för projektet Bygdegården ordnar SÖU en dagskryssning för föreningsaktiva till Umeå lördag 17.9.2016.

Puffa i ÖP!

Vill ni att ert evenemang ska synas i nästa nummer av ÖP? Sänd då in er puff senast 15.8 till malin@sou.fi.

Kansliet stängt i juli

SÖU:s kansli håller sommarstängt under julimånad (1-31.7).